Kilka słów wstępu

 Poniższy cykl krótkich artykułów poświęcony będzie tematyce wpływu alkoholu na płodność, ciążę, rozwijające się dziecko oraz okres poporodowy, w tym również proces laktacji.

Mamo nie pij meavita

W dobie swobodnego dostępu do informacji – co jest oczywiście wielką zaletą internetu – można znaleźć niezliczoną ilość doniesień, wiadomości i opracowań poświęconych powyższym tematom. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie są pisane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zawodowo i profesjonalnie zajmujące się tematyką zdrowotną. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby przybliżyć Państwu problematykę powyższych zagadnień i przedstawić je w sposób kompetentny, zgodny
z aktualnym stanem wiedzy medycznej, profesjonalny oraz co najważniejsze – przystępny i zrozumiały dla każdego niezależnie od poziomu wiedzy medycznej. Słowem mówiąc, pragniemy, aby każdy po przeczytaniu niniejszych opracowań mógł wynieść z nich jak najwięcej dla siebie.

alkohol przy dzieciachMusicie Państwo wiedzieć, że wiedza na temat czynników groźnych dla rozwijającego się płodu jest niezwykle istotna. Zarówno kobieta ciężarna jak i jej rodzina czerpią wyraźne korzyści z zasięgnięcia opinii specjalisty, który w sposób nieoceniający przekaże aktualny stan wiedzy dotyczący ryzyka dla dziecka
i matki związanego z piciem alkoholu oraz wskaże korzyści płynące z zaprzestania podejmowania tzw „picia ryzykownego”. W jednym z badań 87% kobiet spożywających alkohol przed ciążą, zaprzestało picia podczas ciąży, 6,6% istotnie zmniejszyło ilość spożywanego alkoholu, natomiast jedynie 6,4% nie zaprzestało picia, co ukazuje ogromny sens szerzenia wiedzy na ten temat przez personel medyczny. Czy skala tego zjawiska jest duża?
W jednym z badań przeprowadzonych w latach 1997 – 2002 przez Amerykański Instytut zajmujący się prewencją wad wrodzonych u dzieci przebadano 4088 kobiet, które urodziły zdrowe dzieci bez towarzyszących wad. Do picia alkoholu w czasie ciąży przyznało się ponad 30% badanych kobiet, z czego 8% piło alkohol w sposób szkodliwy (co najmniej 4 porcje alkoholu w krótkim okresie czasu). A jako, że grupa badanych kobiet spełniała warunki reprezentatywności, możemy wnioskować, iż zjawisko to procentowo rozkłada się podobnie w większych populacjach. Skala problemu wydaje się zatem znaczna
i konieczne są starania osób zawodowo związanych ze zdrowiem zmniejszające konsekwencje z tego wynikające.

Polskie Ministerstwo Zdrowia, śledząc aktualny stan wiedzy medycznej i zalecenia towarzystw naukowych, zaleca całkowitą abstynencję od alkoholu w okresie planowania ciąży, w czasie zapłodnienia oraz w czasie przebiegu samej ciąży z uwagi na fakt, że do tej pory nie udało się wykazać, jaka ilość alkoholu jest bezpieczna i nie wpływająca w żadnym stopniu na dobrostan płodu. Temat ten zostanie szerzej omówiony
w dalszej części niniejszego opracowania.Dziecko z domu alkoholików

W kolejnych zagadnieniach często będzie pojawiać się termin tzw porcji standardowej alkoholu. Zgodnie
z definicją jest to taka ilość napoju alkoholowego, w której zawarte jest 10g (lub 12,5ml) czystego alkoholu etylowego. Za jedną porcję standardową alkoholu uważa się:

  • 330ml piwa 4,5% to 1,2 porcji standardowej
  • 500ml piwa 4,5% to 1,8 porcji standardowej
  • 175ml wina 12% (kieliszek) to 1,7 porcji standardowej
  • 50ml wódki 40% to 1,6 porcji standardowej

    W dalszej części znajdziecie Państwo najistotniejsze informacje na temat wpływu alkoholu na ciążę, płód, laktację oraz płodność. Mamy głęboką nadzieję, że treść tekstu zachęci czytającego do rozważnego podejścia do często bagatelizowanego tematu, jakim jest alkohol w naszym codziennym życiu. A jest to o tyle ważne, gdyż w tym wypadku nie chodzi jedynie o zdrowie przyszłej mamy, ale także rozwijające się w niej dziecko.